Published News

The Valencia Aqua City SaleReal

https://diigo.com/0kkg0f

dự án The Valencia là càng trong số Những dự án có mức bờ bến bán tối ưu so Với những khu khác của Aqua City tính tới thời kỳ đầu 5 2021. Khách hàng chỉ cần thanh toán khoản 6,8 tỷ đồng đã có thể sở hữu nhà phố