Giống Dòng chó Poodle có 3 kích thước phổ cập. Thường Theo thông tin được biết đến với tên gọi Toy (siêu nhỏ), Miniature (nhỏ) và Standard (lớn). ngoài những size trên Poodle còn có Moyen, Tiny toy và Teacup . Về size cụ thể:

https://anchor.fm/duong-krieger3

Giống Giống chó Poodle có 3 size thịnh hành. Thường Được biết đến với cái thương hiệu Toy (siêu nhỏ), Miniature (nhỏ) và Standard (lớn). ngoài các kích cỡ trên Poodle còn có Moyen, Tiny toy và Teacup . Về form